Tanáraink

A Pro Artis AMI munkatársai, elérhetőségeik ide kattintva találhatók.

Bemutatkozás

Pakson 1969-ben kezdődött az állami rendszerű zeneoktatás, a szekszárdi „Liszt Ferenc”Állami Zeneiskola kihelyezett tagozatként, egy tanárral.  1971-től már három kinevezett tanárral folytatódott az oktatás. A növekvő gyermeklétszám, és az 1973-ban, a községtől kapott önálló épülettel lehetővé vált az iskola önállósulása. Paksi Állami Zeneiskola 1974 január elsején alakult.

Alapító igazgató Hartmann József, aki 1971-től tanárként, 1974-től igazgatóként 2009. szeptemberéig vezette az intézményt. Az iskola tanárai nagy gondot fordítottak arra, hogy minél szélesebb körben aktivizálják a zenét szerető embereket.  1977-ben alakult meg a vegyeskar, 1979-ben a felnőtt fúvószenekar, az 1972-ben alakult úttörőzenekar túlkoros tagjaiból. A tanári és növendéklétszám növekedése miatt az iskola 1984-ben új helyre költözött.

1986-tól kezdődnek a külföldi kapcsolatok: szlovákiai Galánta, a jugoszláviai Sabac, a németországi Reichertshofen, Lauda-Königshofeln, Neidentsein, Cottbus, Erkelenz, Altenrüten, az ausztriai Feldkirch, a lengyelországi Gubin zeneiskoláival és művészeti csoportjaival. 2006-tól a romániai Székelyudvarhely, az ukrajnai Visk indultak új kapcsolataink.

Időközben bővült a zeneoktatásba bevont községek száma.. Közel 4 éven keresztül hangszerbemutató hangversenyekkel jártuk az akkori járás általános iskoláit, és növendékeink az énekórákon szerepeltek. Ma az intézménynek öt kihelyezett tagozata van. A ragaszkodás oka az az elv, hogy a kisközségben élő gyermek részére a művészetoktatás szinte az egyetlen elérhető „luxus”.

Közel tíz éven keresztül működött Cseresznyéspusztán a megyei tehetséggondozó táborunk, ahol szakközépiskolai tanárok tanították a pályára készülő növendékeket, zongora, hegedű, gordonka és szolfézs szakokon. Az évek alatt országossá, később nemzetközivé bővült a résztvevő gyermekek nációja.

1990-től a Református egyház felügyelete mellett elindult a kántorképzés, és a jazz-zene oktatása. A klasszikus balett tanítása 1993-ban kezdődött, beépítve az általános iskola délelőtti órarendjébe. 2006-tól a Báb- és Színművészeti ággal bővült a tanulható szakok száma.

Ma a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolában 31 tanár tanít 649 növendéket, három művészeti ágban, 14 tanszakon és 22 hangszeren.  Az iskolában a növendékek 7 állandó művészeti csoportban muzsikálhatnak, táncolhatnak, és csillogtathatják színészi képességeiket.

Mindig nagy gondot fordítottak a tehetséggondozásra, az elmúlt évtizedekben közel 40 növendéket irányítottak pályára. Jó a kapcsolat a régiekkel, hiszen közülük 6 ma az iskola tanára, és az intézmény alapításának 30 éves díszhangversenyén Ők muzsikáltak a közel 600 fős közönségnek.

A pedagógusok nagy része vezeti, vagy segíti az amatőr művészeti csoportok munkáját, amelyeket az iskola is szponzorál. 2006-ban a tanévben kezdte meg munkáját két, az iskola tanáraiból álló művészeti csoport, egy vonósnégyes, és egy rézfúvós kvartett. Az éves szintre kivetített szereplési arány viszonylag magas, meghaladja a százat, a szakmai versenyeken felül. 2007-ben tizedszer szervezte, és rendezte a “Művészetekért Egyesület” az iskola segítségével az Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált. A városban és a városkörnyéken ismerik, és elismerik az iskolában folyó szakmai, pedagógiai munkát.

Talán ennek eredménye, elismerése, hogy Paks Város Önkormányzati Testülete közel félmilliárd forintért építtetett egy új iskolát, melyet 2006. szeptemberében adtak át a gyerekeknek és a tanároknak. Országosan is egyedülálló döntés volt, hogy egy város, állami segítség nélkül ilyen vállakozásba fogjon.
Köszönet érte!

Oktatás

Intézményünk reprezentatív szakszervezete a “Magyar Zeneművészek és Táncművészetek Szakszervezete”.

Pakson 1974 óta egyénileg és csoportosan, az igényeknek és a gyermek képességeinek figyelembevételével, türelemmel és szeretettel tanítjuk a zeneművészet, 1993 óta a táncművészet, és 2006-tól a szín és bábművészet alapjait. Nem szeretjük a műfaji határokat, minden művészeti ágban tanítjuk a klasszikus, a népi, és a mai, a modern stílusokat. Pakson kívül, a kistérségben, Bölcskén, Madocsán, Nagydorogon, Németkéren és Tengelicen is vannak kihelyezett tanszakaink.

Minden gyermek, és fiatal fontos számunkra, akit csak megérint a művészetek csodája, de még nagyobb gonddal, odafigyeléssel segítjük a „kiválasztottakat”, akik élethivatásuknak választják ezt a pályát.

Hogyan lehet ide bejutni?

A Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézményben négy művészeti ágon- zene, tánc és dráma- tanulhatnak a 6 és 18 év közötti gyermekek, 18 – 22 év közötti fiatalok, valamint 22 év feletti felnőttek. Az iskolába képességvizsgálatot követően vehető fel a jelentkező.

Zeneművészeti szakokra a beiskolázás több csatornán keresztül folyik.

Hagyományosan az óvodából vesszük fel a gyermekeket képességvizsgálat után. A képességvizsgálat a ritmusérzékre és a tiszta éneklésre terjed ki. A zenei képzés két év előképző osztállyal kezdődik, mely idő alatt a gyermekek elsajátítják azokat az alapvető ismereteket, melyek nélkülözhetetlenek a hangszeres tanulmányok megkezdéséhez.

Újításunk, hogy a 2. előképzős osztálytól minden második órában az elmélethez kapcsolódó csoportos hangszeres órákkal színesítjük a tananyagot.

Minden korosztály számára nyitott az iskola. Tanáraink, növendékeink az általános iskolai osztályokban is népszerűsítik a hangszertanulást, így közvetlenül jelentkezhetnek a gyermekek a nekik megtetsző hangszeres szakra.

Jelentkezés: május, június, és szeptember (pótfelvételi) hónapokban az iskola által kihirdetett időpontban és helyen.

Táncművészeti ágra már óvodás kortól járhatnak a gyermekek. Balett előkészítő gimnasztikát tanulnak, majd később klasszikus balett képzést kapnak.

Az iskolában működnek úgynevezett tagozatos balett osztályok, melyeknek az általános iskolai órarendjébe van beépítve a heti 3-4 órás képzés. Ebben intézményünk partnere a Bezerédj Általános Iskola.
Az új tanévtől lehetőséget adunk minden gyermeknek a tánctanulásra (klasszikus balett, modern tánc), mindegy melyik iskolába jár, és hány éves. Ez a lehetőség délutánonként, heti 2×45, vagy 4×45 percben áll a mozgáskultúra iránt érdeklődő gyermekeknek.

Jelentkezés: a klasszikus balett, és modern tánc osztályokba április, május és szeptember (pótfelvételi) hónapokban az iskola által kihirdetett időpontban és helyen, az óvodai csoportokba a szeptemberi hónapban.

A Szín- és Bábművészeti ágon, népszerűbb nevén, a dráma tanszakon, hasonlóan a többi szakokhoz képességvizsgálattal lehet bejutni. Szerencsés, ha nagyobb csoportok, osztályok együttesen jelentkeznek, mert így könnyebb (életkor, érdeklődési kör) az osztályok kialakítása.
Jelentkezés: május, június, és szeptember (pótfelvételi) hónapokban.

A Képző és iparművészeti tagozatra, hasonlóan a többi szakokhoz, képességvizsgálat alapján lehet bejutni.
Jelentkezés: május, június és szeptember (pótfelvételi) hónapokban.

Kérdések – válaszok

Mibe kerül ez nekem, szülőnek?
Mivel a művészetoktatás nem tartozik a közoktatás „alapellátásába”, így térítési-, vagy tandíjköteles. Térítési díjat fizet minden növendék, aki egy főtárgyon (+ kötelező, vagy kötelezően választott tárgy) tanul. Tandíjat abban az esetben kell fizetni, ha a növendék elmúlt 22 éves, illetve, aki a főtárgyon kívül másik szakot, szakokat, művészeti ágat választ magának. Minden főtárgyon felül felevett szak külön-külön tandíjköteles.

Térítési-, ill. tandíj fizetése alól felmentés, mérséklés adható, abban az esetben, ha a szülő kéri, és igazolja, hogy:

  • valamilyen rendszeres szociális segélyben részesül,
  • gyermeke rendszeres ápolásra szorul,
  • három, vagy több gyermeket kell eltartania.

(A térítési díjakról bővebben ide kattintva olvashat.)

Milyen plusz kiadásaim lehetnek még?
A fúvós, vonós, és a népzenész növendékeknek tudunk kölcsönözni – korlátozott számban – otthoni használatra hangszert. Kivételt képez ez alól a furulya, (3-4.000 forintos áron beszerezhető). Plusz kiadásnak tekinthető még a színházlátogatás (jegy+utazás), melyre évente egy alkalommal kerül sor, elsősorban a táncművészeti ágon tanulóknak.

Milyen elfoglaltsággal jár az, ha a Pro Artisba jár a gyermekem?
Hangszeres főtárgyakon heti 2×30 perc a tanóra, az ehhez kapcsolódó kötelező (szolfézs), vagy kötelezően választható (kamarazene, zenekar, kórus, népi együttes) tárgy heti 2×45 perc. Ezek az idők magasabb osztályokban összevonhatók 1×60, vagy 1×90 percben.

A csoportos főtárgyaknál (táncművészet, dránajáték) heti 4×45, vagy 2×45 perc (hangszeres előképző osztályok) az előírt foglalkozási idő, kötelező, vagy a kötelezően választható tárgyakkal együtt. Természetesen itt is van lehetőség az órák összevonására, de ez minden esetben a gyermekeik elfoglaltságától függ!

(További részletek, a házirendben olvashatók, amely ide kattintva érhető el.)

Művészeti csoportjaink

  • “Camerata Pro Artis” Vonósegyüttes, “Camerino” Vonósegyüttes – Műv. vez.: Kiss Györgyi
  • Paksi Bourbonosok – Műv. vez.: Havasréti Pál
  • Paksi Harmonika Együttes – Műv. vez.: Papp Olga
  • Gitárzenekar – Műv. vez.: Szabados László
  • Fúvószenekar – Műv. vez.: Tóth János